Ontdek-Ruinerwold    
 
een avontuur voor iedereen!

Geschiedenis Ruinerwold

Ruinerwold is een veenontginning ten noordoosten van Meppel, die in de Middeleeuwen is ontstaan. Nadat het moerassige gebied tussen

Meppel en Ruinen in het begin van de 12e eeuw was geschonken aan de kerk (of het klooster?) van Ruinen, is het ontgonnen onder leiding van

een door de bisschop van Utrecht aangestelde locator ("projectontwikkelaar"), Otto van Ruinen. Vermoedelijk was het huidige Blijdenstein

(= 'Goede Plek') het beginpunt, hoewel dit tegenwoordig buiten de bebouwde kom van het dorp ligt. Op die plek werd later ook een kerk

gebouwd. Tevens legden de monniken een dijk door het moeras aan die tot op heden de weg van Ruinen naar Meppel vormt, te herkennen

aan verscheidene namen voor deze weg als Dijkhuizen en Wolddijk. Ruinerwold is voortgekomen uit Buddingewold en Haakswold. Beide

behoorden als zelfstandige schoutambt tot de heerlijkheid Ruinen. Kerkelijk vielen zij onder Blijdenstein.


Pas in de 18e eeuw is het dorp de naam Ruinerwold gaan dragen. Van oorsprong is het een typisch streekdorp, maar na de 

TweedeWereldoorlog heeft zich door nieuwbouwwijken een echte dorpskern ontwikkeld. Ruinerwold was de eerste Drentse gemeente met een 

gemeentehuis. Dit pand werd in 1849 in gebruik genomen. In 1903 werd dit vervangen door een nieuw gemeentehuis.Vanaf 1870 tot en met 1933 

had Ruinerwold ook een spoorwegstation gelegen nabij Blijdenstein. Hier vond op 3 januari 1888 een treinramp plaats.

Ruinerwold was tot de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1998 de hoofdplaats van de gelijknamige zelfstandige gemeente, waartoe ook de

dorpen en gehuchten Oosteinde, Berghuizen, Weerwille, Haakswold, Kraloo, Blijdenstein, Broekhuizen en Buitenhuizen behoorden. 

Het gehucht Tweeloo werd al in 1942 bij de gemeente Meppel gevoegd. Bij de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1998 werd ook Broekhuizen

bij Meppel gevoegd. Sinds de gemeentelijke herindeling is Ruinerwold deel van de gemeente De Wolden. https://www.historieruinerwold.nl 
 
 
 
E-mailen
Bellen
LinkedIn